Rosenmayr von Rosenstetten

Vinzenz Rosenmayr se narodil 8. února 1864 ve Vídni, kam byl také domovsky příslušný. Do armády byl odveden 21. února 1881 k pěšímu pluku č. 52 v nejnižší hodnosti, 18. srpna 1881 se stává titulárním desátníkem, hodnost skutečného desátníka získává 6. října 1881, 16. února 1882 je titulárním četařem a 6. září 1882 titulárním polním šikovatelem. Jako kadet zástupce důstojníka přechází 18. srpna 1883 k pěšímu pluku č. 3, v jehož řadách získává 1. května 1887 hodnost poručíka, 1. května 1890 je povýšen na nadporučíka a 1. května 1898 na hejtmana. Spolu s povýšením na majora je 1. listopadu 1910 převelen k pěšímu pluku č. 25, 1. května 1914 se stává podplukovníkem a 1. listopadu 1915 plukovníkem. 23. ledna 1916 je jmenován velitelem pěšího pluku č. 83. Po vypuknutí Velké války se účastní bojů na Drině, Pilici a v Karpatech. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. května 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 5. července 1917 mu udělil titul Edler/šlechtic, predikát von Rosenstetten a erb:

Ve stříbrném štítě je červený kůl se dvěma stříbrnými růžemi provázený po každé straně jednou červenou růží. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící meč ovinutý vavřínovou větví s plody.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com