Rosenberg

Friedrich Rosenberg (1825-1888) se narodil v uherském městě Nagykanizsa. Usadil se ve Vídni, kde se věnoval průmyslovému podnikání, stal se generálním konzulem Nizozemského království ve Vídni a byl opakovaně vyznamenán zahraničními řády. V Rakousku pak zskal rytířský kříž Řádu Františka Josefa. Dne 29. června 1871 mu František Josef I. udělil také Řád železné koruny III. třídy, na jehož základě požádal o nobilitaci. Rytířský titul s predikátem rytíř Rosenberg (Ritter von Rosenberg) mu pak byl udělen majestátem ze 16. srpna 1871. Zároveň získal i erb:

Zlatý štít rozdělený modrou špicí, v níž na zlatém trojvrší roste růžový keř se čtyřmi červenými květy se zlatým semeníkem a zeleným kalichem na čtyřech zelených překřížených olistěných stoncích, který je převýšen zlatou hvězdou. Ve zlatých částech štítu je polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se zlatou hvězdou, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. pahorek s růžemi ze štítu, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem je zlatá páska s černou devizou IMPERATORIS CLEMENTIA.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com