Rónay de Tasnádszarvad

Listinou danou ve Vídni 4. listopadu 1894 povýšil císař František Josef I. Jánose Rónaye, hlavního účetního radu na ministerstvu spravedlnosti, spolu se syny Lászlóem Jánosem a Sándorem Jánosem Lászlóem vzešlými z manželství s Teréz Barna, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát tasnádszarvadi (de/von Tasnádszarvad) a erb:

V červeném štítě je stříbrné šikmé břevno se třemi červenými hvězdami za sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže ze štítu držící v nahé pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 522, 523, 570-574 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com