Romanus z Říma

Císař Rudolf II. udělil listinou danou v Praze 21. května 1603 pražskému měšťanu Janu Romanusovi predikát z Říma a erb:

Dělený štít. Nahoře v černém je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem. Dole modro – zlatě polceno. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, každé se dvěma zlatými břevny.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com