Rom

Joseph Rom se narodil roku 1831 v Gottschee v Kraňsku (dnes Kočevje, Slovinsko). Do armády vstupuje 16. listopadu 1846 jako tambor pluku polního dělostřelectva č. 4. Jako desátník je 6. října 1851 přeložen k pluku pevnostního dělostřelectva č. 4, 1. srpna 1852 se stává ohněstrůjcem a 21. února 1855 poručíkem u pluku polního dělostřelectva č. 5. 1. května 1880 je jako major převelen k vozatajskému pluku č. 1 a 1. ledna 1885 k vozatajskému pluku č. 3, u něhož slouží až do 31. května 1885, kdy odchází na odpočinek. Během služby v armádě se účastnil tažení v Itálii 1848, 1849, 1859 a 1866, přičemž si obzvláštní zásluhy získal při spálení mostu u Lodi 14. července 1859. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 7. srpna 1905 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Ve vodě v patě modrého štítu stojí hořící dřevěný most o čtyřech pilotech, z nichž oba krajní mizí za okraji štítu, provázený v horních rozích dvěma zlatými šestihrotými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže šikmo držící hořící zlatou pochodeň.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com