Rohrwirth

Listinou danou ve Vídni 10. srpna 1791 císař Leopold II. povýšil do šlechtického stavu Josepha Rohrwirtha, dolnorakouského vrchního stavovského výběrčího, udělil mu predikát Edler von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém tři zkřížené přirozené rákosové palice svázané zlatou mašlí. 2. a 3. ve zlatě modrý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com