Rohrweck von Rohrhain

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. června 1879 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 28. července 1879 do rytířského stavu Ferdinanda Franze Johanna Rohrwecka, nadporučíka mimo službu a předsedu výboru Rakouského vlasteneckého pomocného spolku, udělil mu predikát Ritter Rohrweck von Rohrhain a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě je polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v modrém rostou ze zelené půdy tři přirozené, zeleně olistěné rákosové palice, přes vše je přeloženo zlaté břevno se čtyřmi černými routami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby, Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se stříbrným kosmým břevnem s červeným křížkem, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým košem, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com