Röhrig von Bergenegg

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 12. dubna 1914 povýšil císař František Josef I. Alfreda Röhriga narozeného 5. prosince 1848 ve Vídni, vládního radu a ředitele dvorní pokladny, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 30. dubna 1914 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Bergenegg a erb:

V třikrát zlatě a stříbrně děleném štítě je červená rovná špice se zlatým trojvrším, nad nímž se vznáší stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com