Rohn von Rohnau (1885)

Hubert Rohn se narodil 2. listopadu 1829 v Litoměřicích. Do armády vstoupil 6. listopadu 1854 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 51. 1. února 1855 se stává desátníkem, 1. dubna 1857 četařem a 12. května 1859 šikovatelem. Hodnosti poručíka 2. třídy dosahuje 11. července 1859. V této hodnosti je 1. prosince 1860 převelen k praporu polních myslivců č. 6, v jehož řadách se stává 1. listopadu 1864 poručíkem 1. třídy a 10. května 1866 nadporučíkem. 1. srpna 1872 je přeložen k praporu polních myslivců č. 12, 1. listopadu 1876 je povýšen na hejtmana 2. třídy a 15. září 1878 na hejtmana 1. třídy. 16. prosince 1880 přechází k praporu polních myslivců č. 2 a 4. března 1883 k praporu polních myslivců č. 1. Během vojenské kariéry se účastnil tažení v letech 1859 a 1866, přičemž v bitvě u Hradce Králové byl raněn do levé strany hrudi. 10. února 1885 podal žádost o povýšení do šlechtického stavu za více jak 30 let služby v armádě a jako varianty predikátu uvedl: Rohnberg, Rohnsberg a Rohnburg, ale ani jeden z nich nebyl uznán jako vhodný k udělení. Protože jeho otec Wenzel Rohn (*3. března 1787) byl bratrem Johanna svobodného pána Rohn von Rohnau získal od svých bratranců a sestřenic souhlas s přijetím jejich predikátu a podstatné části ze znaku. Listinou danou ve Vídni 5. srpna 1885 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul čestný titul šlechtic/Edler, predikát von Rohnau a erb:

V modrém štítě stojí na zeleném trávníku stříbrná, černě spárovaná věž s bránou v přízemí, dvěma okny v patře a s třemi hláskami vynikajícími z cimbuří o pěti stínkách, každou o třech stínkách a jednom okně; věž je v pravém rohu provázena zlatou hvězdou, v levém horním rohu stříbrným, dovnitř obráceným půlměsícem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva modré rohy, mezi nimi vyniká obrněná ruka držící vzhůru meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com