Rohmann (1807)

Listinou danou ve Vídni 25. srpna 1807 císař František I. povýšil Friedricha Rohmanna narozeného 24. září 1789 v Romanu v Moldávii, podporučíka pěšího pluku Prinz von Sachsen-Coburg Saalfeld, morganatického syna rakouského a bývalého říšského polního maršálka Fridricha Josiáše, prince sasko-cobursko saalfeldského a jeho manželky Theodory Stroffeck, do rakouského šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

Zlato – černě dělený štít, nahoře je přirozený hrad s cimbuřím, dvěma věžemi a zavřenou bránou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je pět černých per.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. dubna 1848 povolil císař Ferdinand I. Friedrichu von Rohmann užívat sasko-cobursko-gothajský stav svobodných pánů, jenž mu byl mezitím udělen, jako zahraniční baronát.

Dle gothajského almanachu (Freiherren 1865, s. 802-803) byl diplom na sasko-cobursko-gothajský stav svobodných pánů vydán až 17. února 1853.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com