Rohm von Hermannstadten

Joseph Rohm se narodil roku 1810 ve Staré Roli v Čechách. 1. prosince 1829 nastupuje u 24. pěšího pluku jako pomocník polního lékaře, 5. června 1838 se stává vrchním lékařem. 1. června 1841 přechází k romanskému hraničnímu pluku a 16. dubna 1842 k pionýrskému sboru. 1. května 1844 se vrací k 24. pěšímu pluku, v jehož řadách povyšuje 1. listopadu 1849 na plukovního lékaře 2. třídy. 15. listopadu 1849 je převelen k 41. pěšímu pluku, 1. února 1851 k posádkovému špitálu v Hermannstadtu (dnes Sibiu, Rumunsko), kde získává 1. srpna 1854 hodnost plukovního lékaře 1. třídy, a 1. září 1859 přechází ke generálnímu velitelství tamtéž. Spolu s povýšením na štábního lékaře je 1. dubna 1864 přeložen k posádkovému špitálu v Salzburgu, 26. května 1865 je povýšen na vrchního štábního lékaře 2. třídy. 1. června 1867 nastupuje jako šéflékař u posádkového špitálu v Linzi, 1 listopadu 1869 coby sanitární šéf přechází k vojenskému velitelství 3. divize a vojenskému velitelství v Linzi a tam získává 1. listopadu 1860 hodnost vrchního štábního lékaře 1. třídy. Během své kariéry se účastnil vojenských tažení v letech 1848 a 1849. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. června 1873 jej císař František Josef I. vyznamenal Řádem Železné koruny III. třídy, na jehož základě jej listinou danou ve Vídni 16. prosince 1873 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Rohm von Hermanndtaedten a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách hnědou Aeskulapovu hůl čtyřikrát ovinutou zeleným hadem s červeným jazykem hledícím doleva. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. stříbrný pelikán na hnízdě krmící svou krví čtyři mláďata; II. rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com