Rohak von Budimgrad

Michael Rohak se narodil roku 1813 v Samarice v Chorvatsku. 16. května 1831 nastupuje ke kreutzerskému pluku varaždínské hraniční pěchoty č. 5 jako svobodník u hraniční správy. Do polní služby se dostává 1. srpna 1831, 1. listopadu 1839 je povýšen na desátníka, 1. dubna 1848 na šikovatele, 25. října 1848 na podporučíka 2. třídy, 10. února na podporučíka 1. třídy a konečně na nadporučíka 15. června 1855. Účastnil se bojů proti uherským povstalcům v letech 1848 a 1849, přičemž se vyznamenal 17. října 1848 u Kotoriby, kdy byla jeho jednotka zatlačena přesilou povstalců od Mury až k břehu Drávy a hrozilo její zajetí. Protože jeho setnina přišla o důstojníky, chopil se velení a převedl jednotku přes řeku do bezpečí. Dále se vyznamenal při obraně budínské pevnosti. Za statečné chování jej císař František Josef I. odměnil nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. května 1850 Řádem Železné koruny III. třídy, na jehož základě jej 18. ledna 1861 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát von Budimgrad a erb:

Čtvrcený štít: 1. v modrém zelená krajina kosmo protékaná řekou, na spodním břehu se rozkládá červené město, od nějž vede přes řeku most mezi dvěma červenými bránami, na horním břehu se vpravo tyčí hora, vlevo stojí červený hrad mizející za poltící linií. 2. ve stříbře černo – zlatě polcený gotický štít. 3. ve stříbře stojí na třech zlatých stupních zlatý trůn pod červeným, zlatě šňůrovaným baldachýnem, na jehož vrcholku je černý orel korunovaný císařskou korunou, vše převýšeno dvěma červenými zkříženými šavlemi. 4. v modrém je mezi dvěma červenými věžemi se špičatými střechami červená zeď s cimbuřím prolomená černou bránou, nad níž jsou dva černo – zlaté praporce na černých zkřížených žerdích. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com