Robert

Nejvyšším rozhodnutím z 22. dubna 1854 povýšil císař František Josef I. velkoprůmyslníka Ludwiga Roberta narozeného v Iséronu  (dep. Isère) 22. března 1802 do šlechtického stavu. Diplomem ze 7 února 1855 mu udělil titul Edler von a erb:

Zúženým zlatým křížem čtvrcený štít. 1. v červeném do středu obrácený zlatý delfín hlavou dolů. 2. v modrém zelená hora, za kterou vychází zlaté slunce. 3. v modrém zlaté okřídlené kolo s křídly směřujícími do pravého horního rohu. 4. v červeném zlatý triangl převýšený dvěma zlatými sekerami na dlouhých toporech. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - zlatými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a modré.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com