Ritter

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. června 1866 povolil císař František Josef I. Heinrichu Leopoldovi von Ritter, podplukovníkovi 1. kyrysnického pluku, jenž byl od roku 1837 rakouským státním občanem, užívat stav svobodných pánů, který mu udělil sasko-cobursko-gothajský vévoda Arnošt II. dne 21. března 1866, jako zahraniční šlechtictví. Plakátem daným ve Vídni 28. června 1866 mu potvrdil erb:

V modrém štítě jsou nad černou kvádrovanou zdí o čtyřech stínkách v patě štítu dvě zkřížená stříbrná kopí. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrně obrněný muž se zavřeným hledím a s třemi stříbrnými pery na přílbě držící v pravé ruce meč.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com