Risch

Theodor Risch se narodil roku 1874 v Hannoveru. Do armády vstupuje 27. června 1843 jako plukovní kadet u 21. pěšího pluku. 1. února 1846 se stává poručíkem 2. třídy a 18. dubna 1848 poručíkem 1. třídy. Spolu s přeložením k pěšímu pluku č.33 je 1. února 1849 povýšen na nadporučíka, 26. června 1852 na hejtmana 2. třídy a 1. listopadu 1854 na hejtmana 2. třídy. Hodnosti majora dosahuje 9. května 1866. 26. dubna 1871 je přeložen k 11. pěšímu pluku jako podplukovník. Během své kariéry se podílel na tažení v Itálii v letech 1848, 1849 a 1859 a války s Pruskem roku 1866, kde se zúčastnil boje u Mnichova Hradiště. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej coby rezervního velitele 18. pěšího pluku císař František Josef I. povýšil 5, září 1874 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře černé břevno provázené třemi černými kladivy na dřevěných toporech (2,1). Vlevo v červeném je devět stříbrných hvězd ve třech řadách, mezi řadami jsou dva kráčející stříbrní dvojocasí lvi s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé stříbrné s černým břevnem, levé červené se třemi stříbrnými hvězdami pod sebou, mezi nimi orlí hlava s červeným jazykem dvakrát obtočená zeleným hadem hledícím jí vstříc.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com