Rickl de Bellye

Listinou danou v Budapešti 10. října 1896 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Gyulu Rickla, odborového radu na ministerstvu spravedlnosti, spolu s dcerami Gabriellou Johannou Erzsébet a Edit Zsuzsannou Alicí vzešlými z manželství s Zsuzsannoui Vezprémi, udělil mu predikát bellyei (de/von Bellye) a erb:

V červeném štítě je černá, zlatě korunovaná orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí držící v pravém spáru zlatý patriarší křížek, v levém meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené červeno – stříbrně, Levé opačně, mezi nimi vyniká obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Pod štítem se vine stříbrná páska s černou devizou AMORE ET IUSTITIA.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 906 oldal; 70. kötet, 84-88 oldal.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com