Rennenkampf

Listinou danou ve Vídni 20. prosince 1728 povýšil císař Karel VI. do říšského šlechtického stavu Georga Rennenkampfa, přísedícího ruského carského soudu v Pernau v Livonsku (dnes Pärna, Estonsko), udělil mu titul Edler, predikát von a polepšil erb udělený jeho předku Jürgenovi roku 1602 císařem Rudolfem II. při povýšení do říšského šlechtického stavu:

Dělený štít zeleno – červeně. Nahoře vpravo je rostoucí, do středu obrácený červený lev držící v předních tlapách meč se zlatým jilcem a záštitou, vlevo je rostoucí stříbrný gryf s červeným jazykem držící v předních tlapách nůž se zlatou střenkou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zelenými přikrývadly. Klenotem jsou figury ze štítu rostoucí z okrajů koruny.

Polepšený erb: Dělený štít zeleno – červeně. Nahoře vpravo je rostoucí, do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách meč se zlatým jilcem a záštitou, vlevo je rostoucí stříbrný gryf s červeným jazykem držící v předních tlapách nůž se zlatou střenkou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla zeleno – zlatá; II. rostoucí gryf ze štítu, přikrývadla zeleno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com