Reinach

Listinou danou v Ems 12. srpna 1867 pruský král Vilém povolil Adolphu Reinachovi, kterému diplomem ze dne 29. dubna 1866 udělil italský král baronský titul, užívat pruské šlechtictví, stanoví, aby po jeho smrti baronský titul přecházel na prvorozeného manželského potomka, a povoluje užívat erb:

Pod polcenou hlavou, kde jsou vpravo v černém tři zlaté včely (1,2) a vlevo dvakrát polceno zeleně, stříbrně a červeně, je ve stříbře mírně zvlněná přirozená mořská hladina. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je šest per, černé, zlaté, černé, zelené, stříbrná a červené. Pod štítem se vine stříbrná, červeně vroubená páska s červenou devizou PERSEVERANDO.

Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 176 Hetoldsamt, Nr. 7468, sign. VI. R 76.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com