Reich von Rohrwig

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. dubna 1897 povýšil císař František Josef I. Wilhelma Reicha narozeného 23. května 1826 ve Vídni, doktora práv a filozofie, notáře, rytíře Řádu Železné koruny III. třídy a čestného občana města Melku, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 12. června 1897 mu udělil titul Edler, predikát von Rohrwig a erb:

Ve zlato – černě polceném štítě je červeno – stříbrně ve čtyřech řadách šachované břevno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté, přes obě je přeloženo břevno ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou IN LABORE SALUS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com