Rehák de Szemerja

Listinou danou v Budapešti 8. ledna 1895 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Ödöna Reháka, penzionovaného finančního ředitele, spolu s dcerou Annou Márií Franziskou vzešlou z manželství s Emilií Amálií Beatrix Zsigmond de Lemhény, udělil mu predikát szemerjai (de/von Szemerja) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném rozevřená kniha s černou vazbou a zlatou ořízkou šikmo přeložená stříbrným husím brkem. Dole ve zlatém je šikmo položený liktorský svazek kosmo překřížený mečem se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí muž v červené, zlatě premované a přepásané atille, s pláštíkem z levhartí kožešiny a s červenou čapkou se stříbrným přehrnutím na hlavě držící v pravici stříbrný husí brk.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 536, 833-837 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com