Redlfester z Vilderštorfu

Král Ferdinand I. udělil listinou danou ve Vídni 4. června 1542 měšťanovi Starého Města pražského Filipu Redlfesterovi predikát z Vilderštorfu a erb: V černo – zlatě kosmo děleném štítě je lev střídavých tinktur s ocasem staženým mezi nohama a s červeným jazykem, nesoucí na rameni sloup z červeného mramoru. Na štítě spočívá kolčí přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je černá lví tlapa držící dýku připravenou k bodnutí.

Německy psanou listinou danou v Praze 18. července 1591 povýšil císař Rudolf II. Simeona Redelfestera, služebníka buchhalterie české komory, a jeho bratry Wilhelma a Karla do šlechtického stavu a polepšil jim erb.

Polepšení spočívalo v náhradě kolčí přílby korunovanou turnajskou přílbou.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 36, 40.

NA, ŘMalt, odd. 88, č. 1, kart. 331.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com