Récsey de Nemesvid

Listinou danou v Bad Ischlu 12. července 1914 císař František Josef I. povýšil za více jak čtyřicetiletou službu Dezsőho Fischera, generálmajora na odpočinku, spolu s dcerou Márgit vzešlou z manželství s Vilmou Pacor de Karstenfels et Hegyalja, uděluje mu predikát nemesvidi (de/von Nemesvid), povoluje mu změnu jména na Récsey a uděluje erb:

V červeném štítě je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a košem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a košem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com