Rebhann von Aspernbruck

Císař František Josef I. povýšil 12. května 1879 na základě Řádu Železné koruny III. třídy Georga Rebhanna (*Vídeň, 7. dubna 1824, +Altaussee, 29. srpna 1892), profesora na vídeňské Technické vysoké škole, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter/rytíř Rebhann von Aspernbruck a erb:

Pod modrou hlavou se stříbrnou lilií mezi dvěma stříbrnými hvězdami ve zlatě vyniká černý orel s červenými jazyky z modré špice, v níž ve vodě stojí řetězový most o dvou kvádrovaných pilířích převýšený zlatou hvězdou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se zlatou včelou, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. sova držící před sebou otevřenou knihu, přikrývadla modro – stříbrná.

Göbl, Michael: Die Schlacht von Aspern 1809 in Namen und Wappen. Ein regionales Ereignis der Weltgeschichte und seine heraldisch-symbolische Umsetzung.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com