Ratzenbeck

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. prosince 1872 povýšil císař František Josef I. do šlechtického stavu Prokopa Ratzenbecka narozeného v Praze roku 1822, pražského měšťana, majitele realit a velkoobchodníka. Listinou danou ve Víddni 23. ledna 1873 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém tři zlaté hvězdy (2,1). 2. ve zlatě černý gryf s červeným jazykem. 3. ve zlatě černý jednorožec. 4. v modrém zlatý kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a černo - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, prvé dělené modro – zlatě, levé zlato černě, mezi nimi zlatý korunovaný had s červeným zašpičatělým jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com