Ratković de Tornovácz

Listinou danou ve Vídni 26. dubna 1894 povýšil císař František Josef I. Jánose Ratkoviće, majora 12. pěšího pluku, za 30 let služby v armádě s účastí na taženích v letech 1866, 1869 a 1878 spolu se synem Adolfem Gusztávem Jánosem Tivadarem vzešlým z manželství s Theodorou Márií Hemsen, do uherského šlechtického stavu, uděluje jim predikát tornováczi (de/von Tornovácz) a erb:

V modrém štítě jsou dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou provázené nahoře zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 480, 537-540 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com