Raser von Ravenshöh

Karl Raser se narodil 2. srpna 1856 v Šumperku, kam byl též domovsky příslušný. Do armády vstoupil 1. října 1876. Po vypuknutí Velké války se účastnil v srpnu 1914 bitvy u Šabace na jižní frontě, pak u Tomaszówa, Komarówa, Rawy Ruske, bojů u Gorlice, na Dunajci u Wojnicze a Janowic a na Sanu, a to až do 31. května 1915. 31. ledna 1916 byl penzionován s prozatímním výslužným jakožto plukovník divize těžkých houfnic č. 9., ale už 1. března 1916 byl mobilizován a přidělen ke službě na vojenském velitelství v Záhřebu. Za 39 let a 6 měsíců služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. května 1916 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 12. ledna 1917 mu císař Karel I. udělil titul Edler, predikát von Ravenshöh a erb:

V modrém štítě pod hlavou červeno – zlatě šachovanou ve třech řadách jsou tři lilie (2,1) a mezi nimi hvězda, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré, levé červené, na každém křídle je zlatá lilie, mezi křídly je další lilie na jejímž vrcholu stojí zlatá hvězda.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com