Rajkovics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Petra Rajkovicse, hraničáře a bývalého poručíka v Újkobili, spolu se syny Maximem Stephanem a Alexiem a dcerou Evou vzešlými z manželství s Jovankou Markoviczkou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Vidlicovitým řezem rozdělený štít. Nahoře je ve stříbře modrý půlměsíc. Vpravo v modrém je zlaté kopí. Vlevo v zeleném je šavle se zlatým jilcem a záštitou čepelí vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 99-101 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com