Radossevich de Szokolovácz

Listinou danou ve Vídni 9. října 1901 povýšil František Josef I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v bitvách u Magenty a Solferina roku 1859, u Dvora Králové nad Labem a Hradce Králové roku 1866 a při okupaci Bosny a Hercegoviny v roce 1878, do uherského šlechtického stavu plukovníka ve výslužbě Jánose Radosseviche spolu se synem Jánosem Tivadarem a dcerami Julkou Adél Zorkou a Márií Annou Jolandou vzešlými z manželství s Annou Marií Wieserovou, udělil jim predikát szokolováczi (de/von Szokolovácz) a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém na zeleném trojvrší protékaném stříbrnou řekou roste zlatý listnatý strom. Vlevo děleno, nahoře je ve stříbře červená hvězda, dole v červeném stříbrná lilie. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

 

Királyi Könyvek, 70. kötet, 915 oldal; 71. kötet, 39-41 oldal.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com