Radojković de Radoboj

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v bojích u Dobošnice, Gračanice, Doboje a Kozny během okupace Bosny a Hercegoviny roku 1878 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 4. dubna 1903 do uherského šlechtického stavu majora Ljubomira Radojkoviće, udělil mu predikát radoboji (de/von Radoboj) a erb:

Ve štítě je stříbrné vlnité břevno. Nahoře je v červeném obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou, která je v pravém horním rohu provázena vynikajícím zlatým sluncem, v levém horním rohu stříbrným půlměsícem. Dole je ve zlatě na hnědém hnízdě spočívajícím na zeleném pahorku stříbrný pelikán krmící svou krví dvě mláďata, jenž je v obou horních rozích provázen červenou růží se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílůba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 167, 182-184 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com