Radivojević de Dobrodol

Císař František Josef I. povýšil 2. dubna 1901 kapitána Nováka Radivojeviće spolu se synem Sándorem vzešlým z manželství s Borbálou Zollner, za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji u Dobošnice a Gračanice při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát dobrodoli (de/von Dobrodol) a erb:

V modrém štítě je snížená špice se šachovnicí o osmadvaceti viditelných červených a stříbrných polích, na špici spočívá téměř až k vrcholu dosahující stříbrná hvězda, po stranách špici doprovázejí tři zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet,  93-96 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com