Radetzky de Sajtény

Listinou danou ve Vídni 14. října 1904 povýšil císař František Josef I. Józsefa Radetzkyho, neplnoletého syna zemřelého titulárního majora Lászlóa Radetzkyho, který sloužil 34 let v armádě, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát sajtényi (de/von Sajtény) a erb:

Polcený štít. Vpravo je v modrém zlatý lev s červeným jazykem. Vlevo v červeném je zlaté břevno provázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 308, 337-339 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com