Raabl von Hauenfreienstein

Conrad Raabl se narodil roku 1818 v Hranicích na Moravě. Do armády vstoupil 3. dubna 1835. Roku 1848 se jako podporučík účastnil tažení do Itálie, kde 22. března při pouličních bojích v Brescii při ústupu brigády knížete Karla zu Schwarzenberg zůstal jeho post za bojovou linií. Následujícího dne se se svou četou a spolu s hohenlohovskou setninou probil zpět ke svému vojsku. 30. května se účastnil v řadách dragounského pluku König Ludwig von Baiern bitvy u Goito a 31. května u Vicenzy. Roku 1849 bojoval 21. března u Mortary a 23. března u Novary. Ve válce roku 1859 se účastnil ve svazku II. armády boje u Magenty a bitvy u Solferina. 1. prosince 1864 byl z důvodu nedostatečného zdraví penzionován v hodnosti titulárního nadporučíka, pouhé čtyři měsíce před dovršením třiceti let nepřetržité služby. Na přímluvu ministerského předsedy Josepha svobodného pána Lassera von Zollheim datované 5. květnem 1874 jej císař František Josef I. z obzvláštní milosti povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. srpna 1874 do šlechtického stavu. Listinou z 15. ledna 1875 mu udělil predikát von Hauenfreienstein a erb:

Červeno – modře dělený štít. Nahoře je obrněná paže se zlatými okraji plátů držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole vyniká ze spodního okraje štítu stříbrná strmá skála se stříbrnou hradní zříceninou na vrcholu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže podobná té ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com