Raabl von Blankenwaffen

Sarkander Raabl se narodil roku 1812 v Hranicích na Moravě. Do armády nastoupil 11. dubna 1831 jako vojín ex propriis k 2. dragounskému pluku, 16. listopadu 1832 se stává desátníkem, 1. listopadu 1834 je povýšen na podporučíka, 17. června 1840 na nadporučíka, 1. dubna 1848 na rytmistra 2. třídy a 16. listopadu 1848 na rytmistra 1. třídy. 12. října 1854 je povýšen na majora a převelen ke 4. kyrysnickému pluku, v jehož řadách se stává 9. dubna podplukovníkem, 15. května 1849 plukovníkem a jeho velitelem. Během své vojenské kariéry se účastnil tažení do Itálie v letech 1848 a 1849.

Listinou z 25. července 1861 jej císař František Josef I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Blankenwaffen a erb:

Stříbrno – modře dělený štít, nahoře je obrněná paže se zlatými okraji plátů držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com