Raab

Robert Raab se narodil roku 1846 v Mohelnici na Moravě, kam byl také domovsky příslušný. Do armády vstoupil 1. září 1864 jako kadet u pěšího pluku č. 71. 11. května 1866 dosahuje hodnosti poručíka, 1. listopadu 1875 nadporučíka a 1. května 1882 hejtmana. 1. listopadu 1888 je převelen k pěšímu pluku č. 81, 1. května 1893 je spolu s přeložením k pěšímu pluku č. 73 jmenován majorem a 1. května 1898 je povýšen na podplukovníka. Během své služby se účastnil tažení roku 1866 s účastí v bojích u Tovačova a u Dubu, a operací v Bosně roku 1882, kde se zúčastnil bitvy u Glavatičeva, na Krstac planině a dobytí Uloku. Za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji s nepřítelem jej císař František Josef I. povýšil 29. srpna 1902 do šlechtického stavu a udělil mu erb:

V zlato – červeně polceném štítě jsou tři hvězdy střídavých tinktur (1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com