Ordódy de Ordód et Alsólieszkó

Listinou danou v Budapešti 18. ledna 1901 adoptoval József Ordódy de Ordód et Alsólieszkó ke svému šlechtictví, jménu a erbu Alfréda Móricze a nezletilého Ernőho Józsefa Alajose Schmitty, syny zemřelého Károlye Schmitta a jeho manželky Hedvig rozené Ordódy. Císař František Josef I. potvrdil adopci listinou danou v Ischlu 15. července 1902, povýšil je do uherského šlechtického stavu, povolil jim změnu jména na ordódi és alsólieszkó Ordódy a udělil jim erb:

V modrém štítě je na zlaté koruně černá korunovaná orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – červenými přikrývadly. Klemotem je orlice ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 117-119 oldal.

 

Michal FIALa

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com