Neppel de Bunya

Listinou danou ve Vídni 30. července 1830 císař František I. potvrdil Antoniu Neppelovi držbu části statku Bunya v Banátu (dnes Bunea Mare, Rumunsko), povýšil jej do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát de Bunya a erb:

Pod stříbrnou hlavou se třemi červenými hvězdami je v modrém štítě na zeleném, zlatě korunovaném trojvrší stříbrně obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 623-626 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com