Lunkányi de Lunkászprie

Listinou danou ve Vídni 30. prosince 1831 povýšil císař František I. do uherského šlechtického stavu Joanna Lunkányiho dříve zvaného Liebenberg, ředitele panství hrabat Széchényiů de Sárvári-Felső-Vidék, udělil mu statek Lunkászprie v Bihárském komitátu, predikát de Lunkászprie a erb:

V modrém štítě je pět zlatých koulí (2,2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři stříbrná pera.

Királyi Könyvek, 65. kötet, 809-811 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com