Libé Hory, z

Císař Rudolf II. udělil listinou danou v Praze 30. května 1580 staroměstskému měšťanovi Jiřímu Libockému predikát z Libé Hory a erb:

V černém štítě je zlaté trojvrší, na jehož každém pahorku vyrůstá zlatá rostlina na způsob libečku. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí černá orlice s červeným jazykem, pravým křídlem zlatým a levým stříbrným.

K erbu a predikátu přijal posléze královéhradecký měšťan Jan Libocký z Libé Hory staroměstského měšťana Jana Černovického a královéhradecké měšťany Jana Vulteryna a M. Jana Hubecia, což bylo potvrzeno listinou císaře Matyáše 12. listopadu 1612.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 26, 33.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com