Kukačka

Friedrich Kukačka se narodil roku 1861 v Brně. Do armády rukuje 4. února 1878 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 71. Už 16. února 1878 se stává titulárním svobodníkem, 26. února 1878 skutečným svobodníkem, 6. května 1880 titulárním desátníkem, 28. června 1880 titulárním četařem. Od 18. srpna 1880 je kadetem-svobodníkem titulárním šikovatelem, 26. října 1880 kadetem-desátníkem titulárním šikovatelem, 1. února 1881 kadetem-zástupcem důstojníka. V této hodnosti je 1. září 1882 převelen k pěšímu pluku č. 26. Hodnosti poručíka dosahuje 1. ledna 1883 spolu s přeložením k pěšímu pluku č. 103, kde 18. srpna 1888 získává hodnost nadporučíka. S povýšením na hejtmana 1. listopadu 1894 je spojeno jeho převelení k pěšímu pluku č. 95, při dalším převelení, tentokrát k pěšímu pluku č. 80, je 1. listopadu 1907 povýšen na majora, hodnosti podplukovníka dosahuje při přeložení k pěšímu pluku č. 36 1. listopadu 1911. 20. října se dostává k pěšímu pluku č. 18. Během své vojenské kariéry se účastnil bojů u Crveneho Klanace 26. února 1882 při potlačování vzpoury v Bosně a Hercegovině. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 23. ledna 1914 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb: Polcený štít. Vpravo je ve zlatě černá kukačka s červenými pařáty stojící na přirozeném hnědém pařezu bez kořenů. Vlevo v modrém je obrněná paže držící svisle vzhůru meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé stříbrno – modře.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com