Ephrussi

Ignaz Ephrussi (1829-1899) se narodil v židovské rodině v Oděse. Jeho otec Joachima (zřejmě 1792–1864) se vypracoval na jednoho z nejvýznamnějších evropských obchodníků s obilím. Postupně založil či spoluzaložil několik bank, pobočky své firmy zřídil ve Vídni a Paříži a jejich vedení předal svým synům. 

Leon (1826–1871) se usadil ve Francii a jeho větev po meči vymřela nejstarším synem Julesem (1846–1915). Do Paříže za ním přijeli i další dva bratři – Michel (1845–1914), jehož větev po meči vymřela jeho osobou, a Maurice (1849–1916). Ten roku 1883 v Paříži uzavřel mimořádně prestižní sňatek s  Béatrice de Rothschild (1864–1934), členkou pařížské větve tohoto předního bankéřského domu. Toto manželství ovšem zůstalo bezdětné. Francouzská větev rodu Ephrussi tak pokračovala dcerami Leona a Michela rodinami Reinach a de Faucigny-Lucinge

Druhorozený Ignaz se usadil ve Vídni. Jako bankéř se specializoval na výběrovou klientelu a vnějším symbolem jeho mimořádného podnikatelského úspěchu se stala luxusní rezidence spojená s činžovním domem na vídeňské Okružní třídě (Ringstrasse), tzv. palác Ephrussi, který pro něj v letech 1872 až 1873 vystavěl slavný architekt Theophil von Hansen. 

Patřil mezi přední rakouské podnikatele a významně se zasloužil o vytvoření velkého bankovního konsorcia, které zajistilo Komisi pro regulaci Dunaje (Donau-Regulierungs-Komission) půjčku ve výši 12 milionů zlatých s mimořádně výhodnou úrokovou sazbou. Za tento čin, za posílení rakouského obchodu s Ruskem a s Orientem, zásluhy o export rakouských státních dluhopisů do zahraničí a velkorysé dobročinné aktivity jej František Josef I. 3. února 1871 vyznamenal Řádem železné koruny III. třídy. 

Protože byl cizincem, nemohl dosáhnout šlechtického titulu na základě řádových statut. Rytířský titul mu tak udělil císař František Josef I. ze zvláštní milosti svým nejvyšším rozhodnutím až 16. července 1871. Listina mu byla vydána dne 12. září 1871 a jejím prostřednictvím získal kromě predikátu rytíř Ephrussi/Ritter von Ephrussi také erb:

V modrém štítě zlaté kosmé břevno se třemi černými kotvami za sebou, nahoře je zlaté zářící slunce, dole pluje na zvlněném moři přirozený trojstěžník pod plnými plachtami se stříbrným wimpelem a vlajkou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem a zbrojí, přikrývadla černo – zlatá; II. složená křídla, přední modré se zlatým sluncem, zadní zlaté, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem zlatá páska s černou devizou QUOD HONESTUM UTILE.

Starší Ignazův syn Stephan (1856–1911) se oženil proti otcově vůli a odešel do Oděsy, kde řídil bankovní dům. Rakouská větev tak pokračovala mladším Viktorem (1860–1945), který také zdědil jeho majetek. V roce 1899 se oženil s Emmou Henriettou svobodnou paní Scheyovou von Koromla (1879–1938) z jiné velmi vlivné rakouské podnikatelské rodiny. 

Jako židé byli Ephrussiové bezprostředně po anšlusu vystaveni nacistickému teroru a perzekuci, a proto se rozhodli pro emigraci. Rod po meči vymřel Viktorovými syny Ignazem (1906–1994) a Rudolfem (1918–1971), kteří zemřeli svobodní a bez potomků. Viktorova dcera Elisabeth (1899–2001) se roku 1928 provdala za Hedrika de Waal (1893–1976). Jeden z jejich vnuků, Edmund de Waal (*1964,) je autorem románu Zajíc s jantarovýma očima, který zachycuje historii rodiny Ephrussiů. Kniha byla přeložena do řady jazyků a stala se světovým bestsellerem. 

 

-----------------

Županič, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006.

Županič, Jan. Habsburská šlechta. Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století, Praha 2023.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com