Aust z Waitzenfeldu

Císař Karel Vi. povýšil 14. prosince 1722 Johanna Franze Austa, který sloužil 11 let u hraničního celního úřadu v Opavě a pak 22 let jako účetní (buchhalter) vrchního úřadu solní administrace pro vévodství slezské ve Vratislavi, do českého šlechtického stavu, uděluje mu predikát z Waitzenfeldu/von Waitzenfeld a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu stříbrnou hvězdu. Dole v černém jsou tři zlaté snopy vedle sebe. Na štítě spočívá šlechtická přílba s modro – zlatou točenicí a s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly,. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com