Augusti

Listinou danou v Laxenburgu 30. května 1724 povýšil císař Karel VI. Johanna Petera Augustiho, dlouholetého správce své španělské pokladny původem z Tyrol, do českého rytířského stavu, udělil mu predikát von a erb:

Polceno pod modrou hlavou se třemi zlatými klasy vynikajícími ve stejných vzdálenostech od sebe z dělící linie oddělenou břevnem šachovaným ve dvou řadách a osmi sloupcích stříbrno – červeně. Vpravo je ve zlatě do středu obrácený lev přirozených barev s červeným jazykem. Vlevo ve stříbře tři červené růže (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu držící v pravé tlapě tři zlaté klasy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com