August

Císař Rudolf II. udělil 12. května 1597 Marxi Augustovi za prokázané služby jeho otce, fořtmistra v Trutnově, erb:

V modro – zeleně polceném štítě stojí na zlatém skalnatém trojvrší straka přirozených barev. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je kukačka přirozených barev s rozpřaženými křídly.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com