Assig und Siegersdorf

Andreas Assig pocházel z vojenské rodiny. Jeho děd Georg spolu se svým bratrem Lazarem bojoval ve službách císaře Maxmiliána II. proti Turkům, jeho otec Andreas sloužil v císařském vojsku v různých válečných kampaních. Andreas sám vystudoval práva a od roku 1645 působil jako přísežný advokát královského města Vratislavi, roku 1658 se stal městským syndikem. 3. června 1670 jej císař Leopold I. povýšil do českého rytířského stavu, upravil mu jméno, udělil predikát v podobě von Assig und Siegersdoff a polepšil mu korunou místo točenice jeho zděděný erb:

V modrém štítě je na zlatém pahorku zlatý korunovaný dvojocasý lev s červeným jazykem držící před sebou v obou tlapách zlatou žerď se stříbrným praporcem, na němž jsou tři svislé pruhy, první a třetí modrý, druhý červený, mezi prvním modrým a červeným pruhem je kosmo položená zelená vavřínová ratolest, špice žerdi a cíp praporce jsou ozdobeny zlatým věnečkem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí červený dvojocasý korunovaný lev držící praporec ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com