Ambrosovszky

Císařovna Marie Terezie obnovila 11. února 1760 Franciskovi, Joannovi a Stephanovi, bratrům egerského kanovníka Michaela Ambrosovszkého, synům Joanna Ambrosovszkého, uherské šlechtictví, které jejich předkovi udělil již ztracenou listinou Ferdinand III., a udělila (potvrdila) jim erb:

V modrém štítě je na středním a levém útesu stříbrného skalnatého trojvrší zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu meč, v levém tři šípy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 272-275 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com