Albrecht de Várkony

Listinou danou ve Vídni 6. ledna 1897 císař František Josef I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem u České Skalice roku 1866 do uherského šlechtického stavu Emila Albrechta, majora 12. dragounského pluku, spolu s dcerou Lydií vzešlou z manželství s baronkou Ilonou Schmertzing, udělil mu predikát várkonyi (de/von Várkony) a erb:

V modrém štítě je obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou provázená v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 1, 134-138 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com