Adrowski-Unukić

František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 14. ledna 1900 polního podmaršálka Henrika Adrowského, rytíře Řádu Železné koruny III. třídy, za třicet let služby v armádě, spolu se synem Adalbertem a dcerami Márií a Zlatou, vzešlými z manželství s Albertinou baronkou Unukić de Aradgrad, do uherského šlechtického stavu, změnil jim příjmení na Adrowski-Unukić a udělil jim erb:

Čtvrcený štít se srdečním štítkem, který je zelený se stříbrným kosmým břevnem. 1. a 4. ve zlatě je věž s cimbuřím, zavřenou bránou a dvěma střílnami, po stranách se od ní táhne zeď s cimbuřím a dvěma stínkami na každé straně, vše přirozených barev. 2. a 3. v červeném je do středu obrácený stříbrný lev s červeným jazykem držící ve zdvižené tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 671-675 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com