Adler von Schroffingen

Karl Adler se narodil v chorvatském Sisaku roku 1852, ale domovsky příslušný byl do Bielitz ve Slezsku. Do armády narukoval 26. září 1872 v nejnižší hodnosti k dělostřeleckému pluku č. 1, nadkanonýrem se stal 3. ledna 1873, na nápředníka povýšil 11. dubna 1873 a na desátníka 6. října 1873. K 16. lednu 1875 se stává četařem a 27. září 1876 kadetem. Kadetská léta si odsloužil u pluku polního dělostřelectva č. 5. 6. října 1876 je kadetem četařem, 1. listopadu kadetem ohněstrůjcem  a 1. prosince 1876 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1877 a nadporučíka 1. listopadu 1882. K 1. květnu 1884 je přeřazen k praporu pevnostního dělostřelectva č. 5, od 1. května 1888 je u divisionu těžkého dělostřelectva č. 10, kde je 1. listopadu 1890 povýšen na hejtmana. Spolu s povýšením na majora je 1. května 1904 převelen k pluku divizního dělostřelectva č. 2 a 28. října 1904 k pluku divizního dělostřelectva č. 27. Bojů se účastnil při okupaci Bosny roku 1878. 4. dubna 1907 jej císař František Josef I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Schroffingen a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v černém je zlatá orlice držící v pařátech zlatého hada. 2. a 3. ve stříbře je volně položené modře oděné předloktí držící v nahé pěsti tureckou šavli. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je hlava a krk stříbrného koně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com