Adamović

Karl Adamović se narodil 23. ledna 1844 v Domažlicích. 27. května 1861 byl odveden na osm let k námořnictvu jako námořní elév na goeletu Saida, odkud 1. června 1861 přechází na brigu Hussar. 5. října 1861 se stává námořním kadetem, 17. května 1866 fendrychem řadové lodi. 25. dubna 1874 dosahuje hodnosti poručíka řadoové lodi 2. třídy. 23. dubna 1881 je potvrzen jako instrukční důstojník na námořní akademii ve Fiume (dnes Rijeka), kam nastupuje jako učitel k 1. červenci téhož roku. 3. ledna 1882 je povýšen na poručíka 1. třídy. 1. května 1888 na korvetního kapitána a 11. května 1891 na fregatního kapitána. 1. února 1899 byl penzionován a 19. listopadu 1907 obdržel hodnost titulárního kontradmirála. Během své kariéry se účastnil války v roce 1864 a 1866. Za více jak třicet let služby v ozbrojených silách s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 6. května 1893 do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Ve štítě je stříbrný kůl se třemi červenými hvězdami. Vpravo stojí v černém na zeleném trávníku obrněný muž se dvěma zlatými pery na přílbě se zavřeným hledím držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou, jehož čepel si opírá o rameno, levou ruku drží ústí pochvy. Vlevo je v modrém zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro - zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato - černě, zadní opačně, mezi nimi rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

Karl Adamović měl pouze dceru Ludmillu a proto oba dali svolení, aby jejich erb byl přenesen na Karlova mladšího bratra Egidia Adamoviče. Zemřel 4. srpna 1925.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com