Archivováno NK ČR

Studie k dějinám šlechty content

Nobilitace žen v Rakouském císařství (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan. Nobilitace žen v Rakouském císařství.

Nobilitace spojené se světovou výstavou roku 1873 (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan. Nobilitace spojené se světovou výstavou roku 1873.

Nižší šlechta dědičných zemí a Uherska ve srovnávací perspektivě (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan. Nižší šlechta dědičných zemí a Uherska ve srovnávací

Lichtenštejnský rod v Rakousko-Uhersku. K otázce suverénního postavení dynastie (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan, Lichtenštejnský rod v Rakousko-Uhersku.

Inflace titulů? Rakouské nobilitace ve druhé polovině 19. století (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan, Inflace titulů? Rakouské nobilitace ve druhé polovině 19. století, Český časopis historický, 2015, vol.

Formování židovské šlechty ve středoevropské perspektivě (Jan ŽUPANIČ)

ŽUPANIČ, Jan, Formování židovské šlechty ve středoevropské perspektivě, Český časopis historický, 2014, vol.

Bořkové Dohalští z Dohalic (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Bořkové Dohalští z Dohalic, Heraldická ročenka, 2008, vol. XXXI., p. 144-156, ISBN 80-902772-6-8.

Poslední komentáře